Home » Звіт директора школи перед громадськістю за 2019-2020 рік

Ми у соціальних мережах:

Адреса:

м. Київ, вул. Євгена Харченка, 23-Б

Контакти:

(044) 564 – 80 – 60
(044) 564 – 80 – 61

Звіт директора школи перед громадськістю за 2019-2020 рік

Звіт директора школи  І-ІІІ ступенів №280 м. Києва  за 2019-2020 навчальний рік

 

Адреса: м. Київ, 02088, вул. Євгена Харченка, 23 б. Індифікаційний код 23392244.

Тел.564-80-60; E-mail: znz280@ukr.net

Школа І-ІІІ ступенів № 280 м.Києва у своїй роботі керується Статутом, який було затверджено розпорядженням Дарницької районної  в місті Києві державної адміністрації за № 440 від 17.07.2015.

Всього у 24 класах на кінець 2019-2020 навчального року навчається 756 учнів. Мова навчання в усіх класах українська. У школі вивчаються дві іноземні мови: англійська та німецька.

Педагоги школи – це творчі, компетентні, висококваліфіковані вчителі з високим рівнем педагогічної культури, толерантності, володіння методикою навчання та виховання. У роботі педагогічного колективу вдало поєднується мудрість і досвід майстрів.  Якість навчання забезпечують 53 педагоги.

Якісний склад педагогічного колективу:

  • вчителів-методистів – 11;
  • старших учителів – 5;
  • вчителів вищої категорії – 24.

Реформа середньої освіти орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ.

Змість діяльності школи І-ІІІ ступенів №280, як сучасного навчального закладу полягає в тому, що це:

  • заклад, в якому забезпечується єдність інтелектуального, фізичного, духовного й морального розвитку особистості;
  • заклад, який виконує соціальне, спроектоване на особистість замовлення: бути конкурентоздатною в суспільстві, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися у системі найрізноманітніших цінностей, самовдосконалювати і самореалізовувати свої здібності.

Педагогічний колектив школи в 2019-2020 навчальному році працював над вирішенням таких завдань:

  • створення умов я поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практично спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи;
  • забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
  • створення оптимальних умов для обдарованих умов, всебічне сприяння розвитку творчого потенціалу учнів;
  • тісна співпраця з батьківською громадськістю, посилення зав’язків трикутника вчителі – учні – батьки;
  • пріоритетним у роботі школи є турбота про збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Школою підготовки учнів до дорослого життя, розвитку здібностей самостійно вирішувати проблеми є учнівське самоврядування.

З метою забезпечення умов для обов’язкового здобуття освіти створено матеріально-технічну базу, що дає кожному вчителю-предметнику мати окремий кабінет і обладнання в ньому, організовувати освітній процес у відповідності до санітарно-гігієнічних норма, вимог, правил безпеки та з метою запобігання травматизму, збереження життя і здоров’я дітей.

Для початкової школи виділено окремий блок, де розташовані класи, комп’ютерні кабінети для занять з інформатики та гурткової роботи, кабінети груп продовженого дня, окремі туалетні кімнати для дівчат і хлопців. Це дає можливість учням швидко адаптуватися до умов школи та почувати себе затишно в стінах навчального закладу.

Для учнів 1-11 класів працює 3 комп’ютерні класи, 4 кабінети іноземної мови, спортивний та хореографічні зали, кабінет практичного психолога та соціального педагога та міні футбольне поле на території закладу.

Школа – другий дім. Ми намагаємося, щоб наш будинок був привабливим, затишним, де створені всі умови для отримання гідної освіти і виховання учнів у дусі вимог сучасного життя.