Home » Звіт директора школи перед громадськістю за 2020-2021 рік

Ми у соціальних мережах:

Адреса:

м. Київ, вул. Євгена Харченка, 23-Б

Контакти:

(044) 564 – 80 – 60
(044) 564 – 80 – 61

Звіт директора школи перед громадськістю за 2020-2021 рік

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №280 Дарницького району міста Києва Конобась Інни Анатоліївни перед педагогічним колективом та громадськістю про свою діяльність у 2020 – 2021 навчальному році

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2020 – 2021навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Головне завдання школи – надання якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про те, що у школі працюють професіонали своєї праці, які забезпечують високий рейтинг школи в освітянському просторі міста.

Прийняті управлінські рішення логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи школи, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти як передумови всебічного розвитку, виховання та самореалізації особистості, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, такої, що прагне до самовдосконалення і навчання упродовж життя.

На кінець навчального року у школі навчалось 759 учні. З них 355 учнів початкової школи, 337 учнів 5-9-х класів та 67 – учнів старшої школи; було відкрито 24 класів: 11 – початкова ланка, 11 – середня ланка, 2 – старша школа.

У минулому навчальному році в школі працювало 51 педагогічних працівника. З них 10 – мають педагогічне звання «учитель-методист», 7 – «старший учитель», 25 мають вищу кваліфікаційну категорію, 13 – першу категорію, 5 – другу категорію, 8 – категорію «спеціаліст».

2020-2021 навчальний рік завершили 759 учні. Атестовані за 12-ти бальною системою – 759 учня: 77 – у 4 класах, 337 – у 5-9 класах, 67 – в старшій школі. Успішність учнів у розрізі класів представлена в таблиці:

 

Клас Кількість учнів Рівні
Високий Достатній Середній Початковий
4-Т 41 4      
4-Л 36 1      
5-А 36 2      
5-Б 37        
6-А 34 3      
6-Б 34        
7-А 28        
7-Б 22        
7-В 22        
8-А 32 1      
8-Б 31        
9-А 32        
9-Б 31        
10 31 2    
11 36 4    

 

Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

З 1 вересня 2020 року 96 учнів 1-их класів, 94 учнів 2-х класів та 94 учнів 3-х класів нашої школи розпочали навчання за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко. Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей. У класних приміщеннях, де навчались учні 1-4-х класів, здійснено капітальний ремонт. Кімнати оснащено меблями, в тому числі одномісними партами, комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя, кольоровим принтером та проектором, ламінаторами. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу.

Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах, а також індивідуально, облаштовано навчальні осередки. Є куточки відпочинку, усамітнення, змінні тематичні осередки, зони художньо-творчої діяльності, дитячі класні бібліотечки, куточки живої природи. Кожен першокласник та другокласник у класі має власну скриньку, де зберігає необхідне для навчання та розвитку приладдя.

100% педагогів прослухали 60-годинний курс для вчителів початкової школи та отримали сертифікати на платформі EdEra. 100% вчителів початкових класів та 100% вчителів англійської мови пройшли навчання на базі Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

У класах, які працюють за даними програмами відзначається надзвичайна активність учнів, готовність та бажання бути учасниками процесу навчання, який захоплює навіть дорослих. Міцні міжпредметні зв’язки сприяють засвоєнню знань, вмінь та навичок на високому рівні. В таких класах панує доброзичлива атмосфера. Нашим учням комфортно почуватися в сучасному світовому просторі, вони комунікабельні та надзвичайно активні. Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі навчання реалізуються через сучасні засоби, методи та підходи.

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам’ять , мислення, уява й увага.

Кількість дітей у групах продовженого дня становить 360. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети початкової школи. Усі учні, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи. Вихованці ГПД максимально були залучені до гурткової роботи. Здоров’язберігаючі функції школярів сприяли щоденні прогулянки на свіжому повітрі, спортивні години та екскурсії.

Одним із головних показників педагогічної майстерності та результативності наполегливої роботи вчителів школи є робота з обдарованими учнями та їх перемоги на І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та І, ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науководослідних робіт Малої академії наук.

Учні школи брали участь у всіх етапах Всеукраїнського конкурсу– захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Про підсумки   участі учнів школи у І  (районному )

етапі Всеукраїнського   конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт у 2020 – 2021 н.р.

Клас Предмет Місце
1 9-Б українська література ІІІ
2 9-А біологія ІІ
3 11 біологія І
4 11 біологія І
5 10 математика І
6 10 математика ІІ

 

 

Організація дистанційного навчання під час карантину

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020     № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», на виконання п.1.12 Протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2021 № 20, наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.03.2021 № 47 «Про посилення обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) з 25 березня по 30 квітня 2021 року для учнів 5-11 класів, а з 05 квітня по 30 квітня 2021 року для учнів початкової школи освітній процес був організований з використанням технологій дистанційного навчання.

Для здійснення обміну навчальними матеріалами кожен вчитель самостійно обирав форму, методи, технології і засоби організації дистанційного навчання, що відповідають освітній програмі із застосовуванням будь-яких пристроїв та інструментів, зокрема мобільного телефону.

Розклад занять та робочий час вчителів в дистанційному режимі було встановлено у відповідності до розкладу навчальних занять та поточного режиму роботи школи. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та зазначення тем здійснювалось відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби у зручний для вчителя спосіб, з урахуванням того, що навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.

Кожним педагогічним працівником було вжито заходів щодо виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи, зокрема розроблення індивідуальних планів професійного розвитку, підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо. На початок карантину всі педагогічні працівники склали індивідуальні плани роботи щодо забезпечення виконання освітніх програм засобами онлайн спілкування з учнями, індивідуальних інтернет-консультацій, відеоуроків.

Щотижня педагоги звітували за складеним алгоритмом про проведену роботу в умовах дистанційного навчання: вказували вивчені теми, кількість проведених індивідуальних консультацій, тестів, кількість учнів, які оцінені, засоби дистанційного навчання. Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке дотримання нормативно-правового забезпечення з цього питання.

З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувалися інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувалися індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу.

Всіх батьків здобувачів освіти було проінформовано про особливості освітнього процесу в період карантину, були визначені форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками. Для спілкування в дистанційному навчанні використовувались електронна пошта, чати, відеоконференції,  тощо.

Для підготовки учнів 11 класів до ЗНО-2021 практикувались індивідуальні консультації щодо використання матеріалів на веб-ресурсах УЦОЯО, на платформах promethеus, iLearn (школярі).

Опрацювавши звіти вчителів-предметників щодо проведення дистанційного освітнього процесу, можемо зробити висновок, що усі педагоги закладу намагалися забезпечити засвоєння навчального матеріалу учнями та вихованцями за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. У всіх класах дистанційним навчанням за весь період карантину було охоплено 100% учнів.

Кожен вчитель-предметник визначився з темами, які будуть допрацьовані у вересні 2021/2022 навчального року. У календарному плануванні рекомендовано вчителям збільшити кількість годин на повторення навчального матеріалу за 2020/2021 навчальний рік.

Забезпечення організації виховної роботи з учнями

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є забезпечення національно-патріотичного та духовного розвитку учнів, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості, виховання громадянинапатріота з високим рівнем національної гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності. В рамках загальношкільного проекту «Ростемо патріотами» впродовж 2020/2021 відбулися: тиждень Захисника України, місячник національнопатріотичного виховання, Тиждень Героїв Небесної Сотні, тематичні виховні години в класах, конкурс стіннівок «Герої –захисники України», загальношкільна акція «Привітай зі святом воїна АТО», флешмоб «Україна – єдина», конкурс стіннівок «Герої української революції», Уроки мужності «Герої завжди з нами», відеопроект «Ніколи знову», присвячений річниці Перемоги у Другій світовій війні.

У школі були проведенні такі виховні заходи як квест «Я люблю свою країну, яка зветься Україна»; пізнавальна година «Козацькі забави»; конкурси, квест «Козацького роду нема переводу», виховна година «Козацькій славі жити у віках»; учні школи взяли участь у онлайн флешмобі «Моя Покрова – символ захисника Вітчизни», який організовано з нагоди Дня Захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва; заходи присвячені «Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій»; заходи присвячені «Дню Збройних сил України»: урок мужності «Героїзм українських волонтерів», акція «Оберіг українському війську»; виховні години до Дня Матері: флешмоб-фото, виготовлення «Дерева роду», розмова – зустріч «Дружна родина – першоджерело людського духу».

Для сприяння задоволенню естетичних та культурних потреб особистості учні школи на уроках історії, на виховних годинах знайомляться з невичерпним джерелом українських традицій. В класах до свята Святого Миколая, Різдвяних та новорічних свят пройшли святкові дійства, вечорниці, новорічні ігри (грудень 2020 року), конкурс «Новорічна іграшка власноруч», в організації яких приймало активну участь шкільне самоврядування.

Діє Координаційна рада, якою розроблено концепцію особистісного орієнтованого виховання, соціалізації та компетентності учнів, профілактики правопорушень серед неповнолітніх. У школі ведеться робота з категорійними дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Ведеться робота по залученню їх до гуртків.

50% учнів школи залучені до гурткової роботи.

Складено план роботи школи по попередженню та профілактиці скоєння злочинів і правопорушень, відповідно до якого проводились такі заходи: цикл лекцій з представниками превентивної поліції; правовий тиждень (грудень 2020 року, 1-11 класи); офлайн та онлайн тематичні виховні годин.

Заради сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я у школі проводилися заходи: Всеукраїнський олімпійський урок до Дня фізичної культури та спорту (вересень 2020 року, 1-11 класи); заходи щодо профілактики від COVID – 19 «Убережи себе від хвороб», година спілкування «Як я дбаю про своє здоров’я», ситуативно-рольова гра «Твоя безпека»; бесіди щодо безпеки життєдіяльності; бесіда «Безпечна дорога до школи» в рамках місячника дорожнього руху «Увага! Діти на дорогах!»; конкурси малюнків: до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДом, «Техніка безпеки – очима дітей», «Від рідного порога безпечна дорога», «Дорожня абетка», «Здоровий спосіб життя», «Малий сірник – велика біда».

До Дня безпеки в Інтернеті проводилися виховні бесіди та практикуми щодо безпеки в Інтернеті під час дистанційного навчання, раціональності розподілення роботи в цей період. Обговорювалися особливості дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої распіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2, правил особистого захисту та гігієни в умовах карантину.

Адміністрацією, класними керівниками, вчителями школи своєчасно приймаються відповідні рішення щодо запобігання шкідливих звичок, дитячої бездоглядності, посилення значення сім’ї.

 

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи. З працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів.

Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, школа брала активну участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі».

Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних заходах. Напередодні літніх канікул з учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму.

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх. У школі встановлено пожежну сигналізацію, тривожну кнопку. Приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньозимовій період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи школи, перед зимовим сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні.

Усі кабінети, приміщення школи забезпечують оптимальні умови для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні кабінетів початкових класів, фізики, біології, інформатики, спортивна зала обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

У школі створені умови для здорового та якісного харчування: належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, місця для видачі готових страв є чистими та регулярно миються.

Школа забезпечена в повному обсязі дезинфікуючим засобом, туалетним папером, паперовими рушниками, рідким милом з асептичною дією, засобами для миття підлоги та обладнання.

Щорічно покращується матеріальна база школи. Упродовж 2020-2021 навчального року за бюджетні кошти для школи придбано необхідні меблі, дидактичні матеріали та обладнання, комп’ютерне обладнання, інструменти та матеріали для проведення ремонтних робіт, господарський інструмент, шкільна документація, канцтовари, медикаменти, обладнання для ресурсної кімнати.

 

Атестація педагогічних працівників

Атестація у 2020/2021 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було.

Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

У 2020-2021 навчальному році атестувалось 9 педагогів. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист» підтверджено 1 вчителю, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель» підтверджено 4 вчителям, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено 1 вчителю.

 

 

Організація харчування та медичного обслуговування учнів  і педагогічних працівників

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формувати в учнів стійкі навички здорового харчування.

Завдання нашої школи – не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, щоб дітям хотілося харчуватися у шкільній їдальні. Щоб створити у закладі умови для здорового, якісного харчування, адміністрація школи постійно контролює належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, засвідчення підписом керівника щоденного меню, щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв.

Для реалізації умов здорового харчування в школі організований зручний режим харчування для всіх учнів школи, враховуючи кількість учнів, пропускну можливість їдальні та інші умови закладу, регулярно проводиться моніторинг стану справ у їдальні. Проводиться регулярний моніторинг асортименту буфету. У 2020-2021 н.р. безкоштовне харчування було організовано для 355 учнів початкової школи, 26 дітей пільгових категорій.

 

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та школою.

Робота зданого напрямку здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи психологічної служби з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

На початку навчального року було підготовлено банк даних соціально незахищених категорій дітей, який у ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії.

Постійно оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів класними керівниками. Діти пільгових категорій відвідували гуртки та секції, брали активну участь в житті школи: в шкільних та класних виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. Складені соціальні паспорти учнів пільгових категорій .

 

 

З повагою,                                                                                 Інна КОНОБАСЬ